Vem är Nina?

 


För mig hänger yrkesliv och privatliv ihop. Jag har skrivit en doktorsavhandling i Kyrkohistoria vid Uppsala universitet om den heliga Birgitta och håller föreläsningar och skriver artiklar om medeltiden. Mina fritidsintressen är medeltidskläder, medeltida rollspel och annat som har med medeltiden att göra.  Jag arbetar vid Riksdagsbiblioteket som huvudredaktör för utgivandet av riksdagsprotokoll från 1700-talet.

Jag har två barn, Richard och Robin, som bor hos mig varannan vecka och en heltidsdotter, Éowyn. De delar medeltidsintresset och älskar att följa med på medeltidsmarknader eller andra tillfällen att få använda medeltidskläder. Min man Peter delar också samma intressen. Intresset delas också av föräldrar och syskon med familjer. Vi är en stor medeltidsfamilj!

Jag är med i föreningen Draco Argenteus och gör många aktiviteter tillsammans med dem.

Jag bor i Skogstibble utanför Uppsala. Familjen har en häst, Blixten, en kanin, Samwise Gamgi och ett antal möss.