Föreläsningar

Jag håller underhållande populärvetenskapliga föreläsningar, men kan också ha en mer allvarlig och vetenskaplig ton. Manligt och kvinnligt på medeltiden och den heliga Birgitta är mina specialämnen. Förutom detta finns bredare baskunskaper om medeltidens allmänna och kyrkliga historia. Exempel på rubriker

Hustru och man på medeltiden 
Föräldrar och barn på medeltiden 
Medeltida mat och dryck
Från runor till hokus pokus. Medeltida magiska föreställningar
Maria – jungfru och Guds mor
Sex och samlevnad i landskapslagarna
Birgitta - hustru, mor och profet
Referensfall

2011

Linköpings stiftshistoriska sällskap

Häverö-Edebo-Singö församling, Hallstavik

Tensta församling

 

2009

Helga Trefaldighets församling, Gävle

Arboga medeltidsdagar

Sigtuna museum

Linköpings slotts- och domkyrkomuseum

Medeltidens värld, Götene


För prisuppgifter och mer detaljer, kontakta:
Nina@historiaidag.se
0702-87 71 32