Medeltiden för barn

Jag besöker skolklasser eller andra barngrupper och levandegör medeltiden genom att visa kläder och föremål och berätta för barnen om hur det var att vara barn på medeltiden. Jag har besökt dagis, alla stadier i grundskolan och gymnasium och anpassar alltså pratstunden utifrån barnens ålder. Det fungerar bäst i en grupp där barnen känner varandra, så att de vågar prata och ställa frågor.

 
Även på medeltiden vart barn trötta! För prisuppgifter och mer detaljer, kontakta:
Nina@historiaidag.se
0702-87 71 32