Doktorsavhandlingen

Hustru och man i Birgittas uppenbarelser
Nina Sjöberg, Kyrkohistoria, Teologiska institutionen, Uppsala universitet
Disputation 6 oktober 2003, Universitetshuset sal IV

Den heliga Birgitta förmår fortfarande, 700 år efter sin födelse, väcka intresse och beröra människor. Hon var teologiskt lärd, men till skillnad från andra teologer var hon en kvinna som upplevt både äktenskap och föräldraskap. Detta har lämnat tydliga spår i hennes uppenbarelser.
    Idag anser många att den medeltida kyrkan och dess teologer gav äktenskap och sexualitet ringa värde. Denna avhandling studerar Birgittas uppenbarelser med syftet att ge en mer komplex bild av den medeltida inställningen till dessa laddade företeelser. Den återger Birgittas levande bildspråk och analyserar uppenbarelserna utifrån ett genusperspektiv, men också utifrån perspektivet jordiskt – himmelskt. För Birgitta hängde det jordiska och det andliga nära samman och hon använde jordiska bilder för att beskriva den andliga verkligheten. Birgittas uppenbarelser ger därför en levande skildring av de verkliga hustrur och män som levde, arbetade, älskade, syndade, födde och uppfostrade barn under 1300-talet.

Abstract:
St. Birgitta of Sweden has left to us almost 700 revelations, influenced by theology in her time and the world she lived in. This dissertation examines what these revelations can tell us about husband and wife in the fourteenth century. It examines different fields of married life and the male and female roles in them.
    As analytical tools three theoretical models are used: Gender, matrimony and sexuality.  The gender model is used to explore complementary rather than hierarchy. Marriage is analysed using a model, which defines two different approaches: the lay model, created to safeguard the social order, and the ecclesiastical model, created to safeguard the divine order. Notions about sexuality are complicated. According to much modern research, the medieval church was negative toward both matrimony and sex, but this dissertation shows the issue to be more complex. An additional analytical tool used to understand Birgitta’s view of the sexes is that of the worldly and the spiritual spheres. In the revelations, the differences between the sexes all belong to the worldly sphere, while the sexes are equivalent in the spiritual sphere, before God.
    In order to better understand Birgitta’s views, comparative material is used. This shows that she stands firmly in the ideology of the Church, and that she opposes the worldly ideals of her time. But Birgitta is also influenced by the secular world and most of all by her own experiences of marriage and parenthood.

Avhandlingen publiceras i serien Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Historico-Ecclesiastica Upsaliensia, nr 41.

Avhandlingen kan beställas hos:
Nina@historiaidag.se