Artiklar


Hittills publicerade artiklar har handlat om Birgitta:

Hustru och man i Birgittas uppenbarelser. I Heliga Birgitta och Västergötland. Red. Johnny Hagberg. Skara 2003
Den heliga Birgittas syn på äktenskapet. I Katolskt magasin 2003
Familjerelationer i Birgittas uppenbarelser. (Publiceras i Finsk Tidskrift under vintern 2003/2004)
Birgittas bilder av hustru och man (Publiceras i Kyrkohistorisk årsskrift 2003)