Historia idag

skapar levande historia

Historia idag har som målsättning att levandegöra medeltiden för människor idag. Detta görs genom att sprida kunskap i form av föredrag och artiklar, men också genom att skapa illusioner. Vill du ha hjälp att skapa en liten eller en stor illusion av den medeltida världen kan jag hjälpa till.


Läs mer om mina områden:

Medeltida modevisningar

Medeltidsprojekt

Föreläsningar

Min doktorsavhandling

Vem är Nina?

 


Historia idag
Nina Sjöberg, Teol. dr, Fil. kand.
Skogstibble
740 20 VÄNGE (Nära Uppsala)


Nina@historiaidag.se
0702-87 71 32